Microbit labyrintti

Kaksois-tunnin kulku:

1.     tehtävään orientoituminen:

 • Mikä on microbitti? Mitä sillä voi tehdä? Miksi meidän tulisi oppia käyttämään microbittejä? à microbit.org

2.     microbitin ominaisuuksiin tutustuminen

3.     jakautuminen pareittain tietokoneen ääreen

4.     Microbitin koodaaminen

 •  valikot

 • koodin lisääminen/poistaminen

 • koodin testaaminen

 • koodin siirtäminen microbitille

5.     Jokaiselle parille arvotaan lappu, jossa tehtävänanto ja numero. Oppilaiden tulee annettujen ohjeiden mukaan koodata microbittiin ledi nuoli, joka vilkkuu määrättyyn suuntaan, kun nappia A painetaan.

6.     Kun kaikki ovat suorittaneet tehtävän microbitti sijoitetaan labyrinttiin, sille määrätylle paikalle (aikaisemmin arvottujen numeroiden mukaan). Labyrintti voi olla toteutettu monella eri tavalla, mutta yksinkertaisin toteutus on paperiin piirretty labyrintti.

7.     Sitten jännätään, että löydetäänkö labyrintin läpi aarteen luo…

8.     Ja kun tehtävä on onnistuneesti suoritettu voidaan käydä tunnin asoita tiivistetetysti läpi ja arvioida oliko tunti innostava, inspiroiva ja mitä uutta ollaan opittu.

labyrintti2.png

Tavoitteet:

 • BBC:n Microbit kotisivuihin tutustuminen

 • Microbitin eri ominaisuuksiin tutustuminen

 • Microbitin koodaaminen

  • valikot

  • koodin lisääminen/poistaminen

  • koodin testaaminen

  • koodin siirtäminen microbitille

 • ledien koodaminen

  • nuoli

 • parityöskentelyn kehittäminen

 • yhteistoiminnallisuuden kehittäminen

 

OPS:

 • tehtävä vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään ja kokeilevaan käsityöhön (T1)

 • tehtävä opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa ja , valmistamisessa (T6)