Microbitin ja ohjelmoinnin ihmeellinen maailma

Viime Makersin tunnilla käsittelimme BBC:n Microbitin ohjelmointia. Hauska kapistus, johon olisi mukava tutustua tarkemmin paremmalla ajalla (ja isomalla budjetilla). Microbit on mini tietokone, jota voidaan käyttää robotiikassa, soittimissa tai vaikka e-tekstiileissä. Microbitin kotisivuilta ( https://microbit.org/fi) löytyy paljon tietoja ja erilaisia tutoriaaleja. Ohjelmointi tapahtuu verkossa selaimella ja käyttöjärjestelmää on todella miellyttävä käyttää. Ohjelma on esteettinen, värikoodattu ja yksinkertainen. Todelliselle nörtille löytyy myös Java sript näkymä, jota voi editoida vapaasti. Meille vähemmän ymmärtäville ohjelma on suunniteltu niin että voit vaan raahata valikosta erilaisia toimintoja työpöydälle ja yhdistellä eri koodinpätkiä toisiinsa. Hauskaa kiinnostavaa ja hieman tetristä tai palapeliä muistuttava tapa työskennellä. Alla kuvia omista kokeiluista. Erityisesti kompassin tekeminen ja kokeileminen oli hauskaa. Tästä pääset itse kokeilemaan koodailua: https://makecode.microbit.org/#editor

2019-03-21 (2).png
PSX_20190321_154817.jpg
PSX_20190321_160049.jpg

Uusi teknologia, ohjelmointi ja robotiikka on saapunut peruskouluihin – haluaisimme tai emme. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että uusi teknologia on aivan luonnollinen osa käsityötä. Tästä eivät kaikki kuitenkaan ole minun kanssa samaa mieltä. Opetussuunnitelma kuitenkin velvoittaa meidän sisällyttämään uuden teknologian peruskoulun opetukseen.

” Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa.”

” Samalla ympäristö tukee käsityössä tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena. ”

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/530524?vlk=428781