Elektroniikan teoriaa ja komponentteja

Alla löytyy tiivistetysti elektroniikan teoriaa, komponenttien toiminnoista ja symboleista ja tunnilla tehtyjä kytkentöjä.

Sähköinen vuorovaikutus

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Atomin_kaaviokuva.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Atomin_kaaviokuva.png

Atomi koostuu ytimestä, jossa protoneita ja neutroneita ja ydintä kiertävistä elektroneista, joita on yksi tai useampi. Elektronien varaus on negatiivinen ja protoneiden varaus on positiivinen. Sähkövarauksien vuorovaikutus syntyy siitä, että erimerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa ja saman merkkiset hylkivät toisiaan. Atomi on sähköisessä tasapainossa, kun protoneja on yhtä paljon kuin elektroneja. Kiinteissä johdekappaleissa, kuten esimerkiksi metalleissa olevat ylimääräiset elektronit toimivat virrankuljettajina.

Jännite, sähkövirta, resistanssi

https://github.com/matpi/Elektroniikka_tutuksi/wiki/1.-L%C3%A4hdet%C3%A4%C3%A4np%C3%A4-opiskelemaan!

https://github.com/matpi/Elektroniikka_tutuksi/wiki/1.-L%C3%A4hdet%C3%A4%C3%A4np%C3%A4-opiskelemaan!

Jännitteen yksikkö on voltti (V). Pariston + ja - napojen välillä vallitsee potentiaaliero, joka pyrkii tasoittumaan, kun paristo kytketään virtapiiriin.

Sähkövirran yksikkö on ampeeri (A). Sähkövirta syntyy, kun jännite vaikuttaa suljetussa virtapiirissä. On tehty historiallinen sopimus, että sähkövirta kulkee plussalta miinus navalle. Todellisuudessa sähkövirta kulkee päinvastaiseen suuntaan, eli miinukselta plussalle. Tätä kutsutaan elektrovirraksi.

Resistanssin yksikkö on ohmi (Ω). Resistanssi on vastus tai muu sähkövirtaa kuormittava tai vastustava komponentti sähköpiirissä.

Ohmin laki  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/  Ohmsches_Gesetz.svg/845px-Ohmsches_Gesetz.svg.png

Ohmin laki

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/

Ohmsches_Gesetz.svg/845px-Ohmsches_Gesetz.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/  Ohm%27s_Law_with_Voltage_source.svg/1000px-Ohm%27s_Law_with_Voltage_source.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/

Ohm%27s_Law_with_Voltage_source.svg/1000px-Ohm%27s_Law_with_Voltage_source.svg.png

Elektroniikan yleisempiä komponentteja

Copyright Jenny Puputti

Copyright Jenny Puputti

https://github.com/matpi/Elektroniikka_tutuksi/wiki/2.-Elektroniikan-komponentteja

https://github.com/matpi/Elektroniikka_tutuksi/wiki/2.-Elektroniikan-komponentteja

Harjoituksia Feston kytkentäalustalla

Copyright Jenny Puputti

Copyright Jenny Puputti

Copyright Jenny Puputti

Copyright Jenny Puputti

PSX_20190210_125050.jpg
PSX_20190206_153414.jpg