Tavoitteita, mahdollisuuksia ja haasteita

KÄSK0032 Makers – Tekemisen kulttuuri käsityössä

Tällä viikolla aloitimme Makers kurssin, joka käsittelee elektroniikka, ohjelmointia ja mallintamista pedagogisesta näkökulmasta. Avaan tässä blogikirjoituksessa hieman omia taustojani, osaamista ja oppimisen mahdollisuuksia. Esittelen myös kurssin ensimmäisen tehtävän ja tuloksen. Mutta aloitetaan tavoitteista. Ne kun ovat perusta kaikille oppimiselle.  

Osaamistavoiteet

  • perehtyy erilaisiin elektroniikan ja ohjelmoinnin opetuksen oppimisympäristöihin, ohjelmistoihin ja välineisiin

  • oppii digitaalisen mallinnuksen, kuvankäsittelyn ja digitaalisen valmistuksen perusteita sekä perehtyy tekemisen ja jakamisen kulttuuriin käsityössä

  • osaa reflektoida oppimaansa pedagogisesta näkökulmasta

  • tiedostaa laadun käsitteen omassa tekemisessä ja harjaantuu eri aihealueilla tarvittavien taitojen kehittämiseen

  • tunnistaa ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat opetuksessa ja työskentelyssä

  • hyödyntää vertaisoppimisen ja tutoroinnin mahdollisuuksia oppimisessa.

(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/K%C3%84SK0032/10731)

Omat taustat:

  • Muotoilija AMK ja Artesaani tutkinnot löytyvät jo suoritettuina ja molemmat koulutukset ovat antaneet minulle vahvan pohjan suunnittelussa, kuvankäsittelyssä, mallintamisessa ja 3D-tulostuksesta. Mikään huippu asiantuntija en ole millään alueella, mutta myös oman kiinnostuksen kautta 3D-mallinnus ja tulostus ovat tulleet tutuksi koulujen jälkeen.

  • Koodaus tuli tutuksi kun päätin opiskella Web Designia vuoden, miettiessäni seuraava liikettä artesaani tutkinnon jälkeen. Omat taidot ovat kuitenkin aika ruosteessa, koska en ole ylläpitänyt tai päivittänyt niitä vuoden 2011 jälkeen.

Mahdollisuudet oppia uutta:

  • elektroniikka on minulle hyvin vieras alue. Osaan jotain yksinkertaisia komponentteja ja niiden merkkejä. Minulla kävi myös niin hyvä säkä että sain harjoittelussani seurata fysiikan oppituntia, jossa käytiin juuri elektroniikan teoriaa ja läpi ja rakennettiin virtapiirejä. Pieni kertaus teki hyvää ja sytytti kipinän oppia lisää.

  • toivon kurssin aikana saavani oivalluksia ja perustan sille miten uutta teknologiaa voi soveltaa peruskoulun opetukseen.

Ensimmäisenä kurssitehtävänä, blogin perustamisen lisäksi, oli mallintaa huonekalu TinkerCadilla ja siirtää malli 3Dbear sovellukseen. Sovelluksen avulla huonekalu on mahdollista sijoittaa. 3Dbear sovellus tuotti kuitenkin ongelmia ja ohjelma kaatuili ja kuumensi laitteita. Itse yritin käyttää Ipadia ja Samsung A3:sta saamatta kumpaakaan kunnolla toimimaan. Ipadi oli liian vanha ja kännykässä ei tainnut olla riittävästi kapasiteettiä. Nämä on kuitenkin ihan villejä arvauksia, eikä ole mitään varmuutta siitä miksi sovellus ei toiminut.

Iski hieman valkoisen paperin kammo huonekalun kanssa, mutta päätin lopulta mallintaa kultasepänpöydän. Ajattelin että sitä ei varmaan kukaan muu keksi tehdä. Alla kuvia TinkerCad luomuksestani ja kuvakaappauksia 3DBear sovelluksen koikeilusta.

Rakensin pöydän pitkälti peruspalikoita muokkaamalla ja yhdistelemällä.

Rakensin pöydän pitkälti peruspalikoita muokkaamalla ja yhdistelemällä.

Kokeilin sijoittaa huoneeseen myös monimutkaisempia esineitä. Sovellus kuitenkin kaatui kun yritin muokata kappaletta. Yksinkertaiset huonekalut onnistu paremmin. Niitä sain hieman siirrettyä ja käännettyä.

Kokeilin sijoittaa huoneeseen myös monimutkaisempia esineitä. Sovellus kuitenkin kaatui kun yritin muokata kappaletta. Yksinkertaiset huonekalut onnistu paremmin. Niitä sain hieman siirrettyä ja käännettyä.

IMG_3319.jpg
edited.jpg

Peruskoulussa

TinkerCad on suhteellisen yksinkertainen ohjelma ja sovellettavissa peruskoulun käsityön opetukseen. Itse näkisin että 3-luokalta ylöspäin lasten taidot riittävät ohjelman käyttämiseen. Ohjelma vaati kuitenkin keskittymiskykyä. Esimerkiksi pelinauppulat tai maskotit voisi olla hauska 3D-tulostus projekti. 3DBear vaikuttaa todella hauskalta sovellukselta. Harmi ettei se vielä oikein toimi kunnolla kaikilla laitteilla. Toivon mukaan sovellusta kehitetään ja siitä saadaaan toimivampi.